HR Dienstverlening

Wat wordt verstaan onder HR dienstverlening?

Uw medewerkers zijn een van de belangrijkste succesfactoren van uw organisatie. U kunt ze ook wel zien als de motor van uw bedrijf. U begrijpt wat er gebeurt als deze motor niet goed werkt. Het is daarom belangrijk dat er de nodige zorg en aandacht wordt besteed aan zaken omtrent uw personeel. HR professionals ondersteunen u met verschillende HR vraagstukken zoals bij het werving- en selectiebeleid, maar helpen u ook wanneer u er niet meer uit komt met een medewerker. Dit is mogelijk door middel van mediation.

Onze aanpak

Verzuimbeheer is niet voldoende om uw bedrijf “gezond” te houden. Onze visie vraagt om het wegnemen van de barrière tussen wel of geen verzuim. Een gezonde organisatie vraagt om goede zorg voor de medewerker. Vanaf het moment van indiensttreding is er een wederzijdse afhankelijkheid op het goed en gezond kunnen bijdragen aan een succesvol resultaat.

DisCare heeft HR professionals in dienst die begrijpen dat verzuim het gevolg is van allerlei wel en niet beïnvloedbare oorzaken. Dus investeren en begeleiden we u graag maximaal met kennis en methoden die met HR vraagstukken te maken hebben.

De HR dienstverlening van Discare

Om u volledig te ontzorgen omtrent HR dienstverlening bieden wij u een breed scala HRM diensten aan. Zo kunt u bij ons terecht voor de volgende HR vraagstukken:

Werving en selectie

Jarenlange ervaring bij het werven en selecteren van personeel zorgt ervoor dat onze HR professionals u daadkrachtig en effectief kunnen bijstaan in het vinden van een geschikte nieuwe medewerker. Ook voor deze dienst geldt dat u zelf altijd aan het roer staat en zelf bepaald wat onze HR professionals voor u uitvoeren. Hierover worden voorafgaand aan de samenwerking duidelijke afspraken gemaakt die misverstanden onmogelijk maken. Helder, effectief en transparant!

Mediation

Soms komt u er niet meer uit met een medewerker. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt die niet worden nagekomen of de zienswijze van u en uw medewerker komen niet overeen. Het grote voordeel van outsourcing in dit soort gevallen is dat u als werkgever buiten het gezichtsveld blijft. Onze arbeidspsychologen en mediationspecialisten gaan gericht en integer op hun doel af. Doelen en mogelijke oplossingen worden altijd vooraf in overleg met uw onderneming vastgesteld, net als de (tussentijdse) terugkoppeling. Scherp, helder en met oog voor uw onderneming.

Coaching

Coaching helpt uw medewerkers meer aan uw bedrijf te binden. Het kan namelijk wel eens voorkomen uw medewerker het spreekwoordelijke ‘duwtje in de rug’ nodig heeft. Dit kost veel tijd en energie, wat niet altijd door u gegeven kan worden. In de rol van coach kan onze HR professional of arbeidspsycholoog verschillende zaken met uw medewerker bespreken, zodat de band tussen u en uw werknemer niet worden beschadigd.

Andere HR diensten die Discare u biedt, zijn:

  • Arbeidsjuridisch advies
  • Cultuur- en leiderschapsonderzoek
  • Outplacement
  • Competentiemanagement
  • Beheer van personeelshandboeken
  • Ontwikkeling en uitvoeren van opleidingsplan

Meer informatie over over onze HR dienstverlening

Heeft u nog over de verschillende HR diensten die wij leveren of zoekt u professioneel advies bij strategische vraagstukken? Neem dan gerust contact met ons op per e-mail: info@discare.nl of via ons contactformulier. Ons team staat klaar voor uw vragen en helpt u graag verder.

Naast HR dienstverlening levert Discare ook andere vormen van dienstverlening: