Missie

Het leveren van een combinatie van diensten op het snijvlak van arbodienstverlening, zorg, verzekeringen en HRM. Deze dienen te leiden tot algehele ontzorging bij bedrijven in het MKB. Grotere bedrijven kunnen van de specialistische kennis en kunde van een (of meerdere) kennisbron(nen) van Discare gebruik maken. De kosten en beschikbaarheid van de diensten zijn transparant en duidelijk. Deze transparantie en duidelijkheid is ook terug te vinden in de voor de opdrachtgevers te realiseren doelstellingen.

Visie

MKB bedrijven worden op het snijvlak van Arbodienstverlening, zorg en HRM gedwongen om met dienstverleners in zee te gaan die gekoppeld zijn aan een andere dienst of product. Discare creëert maatwerk waarbij de opdrachtgever zelf kiest welke verzekeraar en welke zorgproviderboog hij als partner wenst. Bij Discare werken consultants die betrokken zijn en zich mede-eigenaar voelen van het bij de opdrachtgever ontstane probleem. De diensten worden verleend volgens het ‘one-stop-shopping’ model. Een aanspreekpunt voor alle vraagstukken op de kennisgebieden van Discare. De klantrelatie die Discare opbouwt is er een die gebaseerd is op veel wederzijds respect en vertrouwen waardoor er een zeer nauw partnership ontstaat. Niet alleen de combinatie van diensten is een USP van Discare maar er wordt eerste teruggegaan naar de basis. Zo is bijvoorbeeld het antwoord op de vraag of de opdrachtgever wel eigen risico drager wil of moet zijn een van de uitgangspunten voor de samenwerking.

TeamBeata Bakker

Verzuim- en re-integratie specialist

Beata heeft haar sporen op alle werk- en aandachtsgebieden van een arbodienst ruimschoots verdiend. Daar waar ze in het ene dossier een hoofdrol speelt als casemanager kan ze in het andere dossier ook acteren als een coach om de verzuimende medewerker weer "aan de gang" te krijgen. Haar grote kracht is om altijd betrokken te zijn, in welke rol dan ook.Mireille Verschuur

Verzuim- en re-integratie specialist

Mireille heeft jarenlange ervaring als HRM Consultant. Mireille is zeer precies en weet voor de werkgever en de werknemer de kansen liggen op snelle re-integratie. Bijt zich vast in lastige situaties en heeft een duidelijke en heldere manier van communiceren. Kan zich goed inleven in beleving van werkgever en werknemer maar gaat de discussie niet uit de weg als dat nodig is voor het dossier.Rosalien Elshof

Verzuimconsulent

Rosalien heeft ruime ervaring op het gebied van HRM. In haar rol als consulent zal zij een nauwkeurige analyse maken van de ziekmelding om daarna, in overleg, het beleid op deze ziekmelding bepalen. Zij ziet er daarna ook op toe dat beleid wordt gehandhaafd en waar nodig wordt bijgesteld. Daarnaast bewaakt zij de gemaakte afspraken en ziet zij toe op de juiste naleving van de Wet Verbetering Poortwachter.Jan Noordsij

Keurings- en Bedrijfsarts

Jan heeft zich, naast zijn rol als reguliere bedrijfsarts, ontwikkeld tot een uiterst deskundig en gerenommeerd arts op het gebied van keuringen, vooral op het gebied van duikers- en offshore keuringen. Als bedrijfsarts typeert Jan zich als een arts die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Dit gekoppeld aan zijn no-nonse houding zorgt ervoor dat mensen zich snel op hun gemak voelen tijdens een consult.Jan Wierda

Arbo-arts

Jan is door zijn lange carrière als arts uitermate bedreven in het (telefonisch) consulteren van verzuimende medewerkers. Schuwt ingewikkelde en complexe ziekmeldingen niet. Met name bij ziekmeldingen met een combinatie van fysieke en mentale componenten is hij in staat om hier de juiste interventie te selecteren voor de betrokkene.Jan den Besten

Bedrijfsarts

Jan den Besten is een uiterst geroutineerde bedrijfsarts die volledig is ingewijd in procedures bij instanties en in wetgeving. Communiceert helder en duidelijk met alle lagen van de werkende bevolking. Is recht door zee en schroomt de confrontatie niet als dat nodig is maar denkt ook mee als een dossier gecompliceerd is voor werkgever of werknemer en wat extra’s vraagt.Wouter de Kok

Fysiotherapeut

Wouter is een uiterst pragmatisch en praktisch fysiotherapeut. Geen moeilijke woorden en ingewikkelde diagnoses. Wel praktische en handige oplossingen bij fysieke klachten/ongemakken. Zeker geen zachte heelmeester, wel een hele goede. Vraagt van zijn patiënten om zelf initiatieven te ontplooien ten behoeve van het herstel. Denkt en werk vanuit mogelijkheden en niet vanuit belemmeringen.Martin Luijendijk

Arbeidsdeskundige

Martin is een uiterst gedreven vakspecialist die zich bijzonder gemakkelijk beweegt in het vaak lastige speelveld tussen werkgever en werknemer. Zijn rapportage en verslaglegging kenmerkt zich door grote precisie en nauwkeurigheid. Het grote voordeel van een door Martin opgeleverd rapport is dat het altijd duidelijkheid schept en nimmer vragen onbeantwoord laat.Victor van der Valk

HRM en Arboconsulent

Vanuit zijn jarenlange ervaring op het snijvlak van HRM en Arbo assisteert hij Rosalien en Beata indien nodig en daarnaast legt hij de link tussen de (externe)arbodienst en de (interne) processen op het gebied van HRM. Daar waar nodig probeert hij de Haarlemmer Olie te zijn tijdens “roestige” situaties met betrekking tot uw medewerkers, ziek of niet. Daarnaast kan hij u adviseren bij het maken en toetsen van de R I & E en de daaruit voortkomende zaken.