Blog

Coronavirus in relatie tot werk - update

15 maart 2020, Victor

Gezien de recente ontwikkelingen, die met name in de werksfeer aan veranderingen onderhevig, zijn treft u onderstand een aantal nieuwe tips aan.

Omdat werkgevers en wij overspoeld worden met informatie hebben we er voor gekozen om alleen de wijzigingen direct hieronder kort voor u op te sommen, inclusief de wijzigingen die wij hebben doorgevoerd in onze dienstverlening. Tezamen met ons bericht van afgelopen week hebben we u dan ontzorgd voor zover wij dat kunnen. Het bericht van afgelopen week hebben we voor de volledigheid onder de update geplaatst. Heeft u dat gelezen dan is het alleen het lezen van de toevoegingen afdoende.

TOEVOEGINGEN PER 15-3-2020

Preventieve tips

  • Laat uw medewerkers thuisblijven bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact
  • Als thuiswerken mogelijk is laat uw medewerkers dan vanuit huis werken. Dit geldt ook voor medewerkers zonder besmettingsverschijnselen
  • Consulten met bedrijfsartsen van Discare worden met ingang van 16-3-2020 telefonisch uitgevoerd. Dit geldt voor alle reeds gemaakte en nieuwe afspraken t/m 31 maart 2020
  • Tot 31 maart worden er alleen in uiterste noodzaak huisbezoeken gedaan, Het huisbezoek zal zich echter beperken tot controle of de medewerker thuis is en onze controleurs zullen geen woningen betreden.

Bij besmetting

  • Alleen contact opnemen met huisarts als de klachten ernstig worden. Hiermee wordt met name bedoeld hoge koorts en benauwdheid/kortademigheid

Algemeen/belangrijk

Als het Corona-virus grote invloed heeft op uw bedrijfsvoering overweeg dan tijdelijke werktijdverkorting. Dit kan voor een periode van 2 tot 24 weken als het aantal werkuren minimaal 2 weken minstens 20% daalt. Werktijdverkorting kan worden aangevraagd bij het UWV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Discare.

Terug naar de blogs