Blog

Coronavirus in relatie tot werk

5 maart 2020, Victor

Het coronavirus overheerst het nieuws. Nu zijn we niet gauw in paniek maar we merken wel dat er steeds meer vragen de kop op steken. Het leek ons daarom gepast om u als werkgever een aantal tips aan te reiken in de hoop daarmee de grootste zorgen weg te nemen, als die er al zijn. We hebben er voor gekozen om de tips in twee categoriën op te splitsen. Tips in het kader van preventie en tips voor het geval er sprake is van besmetting.

Preventieve tips

 • Handen goed wassen met gewone zeep. Ook goed tussen de vingers en rondom de nagels. Gewone goede zeep gebruiken en geen handgel of iets dergelijks. Het is belangrijk dat de “goede” bacteriën in keven blijven voor de weerstand. Handgel en andere chemische middelen doden ook de “goede” bacteriën, hetgeen dus ongewenst is
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Voorkom (onnodig) fysiek contact zoals handen geven
 • Gebruik papieren zakdoeken
 • Probeer op risicoplekken (vliegvelden/stations) afstand te houden tot andere mensen
 • Ben voorzichtig in de omgang met ouderen, mensen met luchtweg- en hartaandoeningen en mensen met verminderde weerstand
 • De allerbelangrijkste: Blijf vooral rustig. Het is niet veel meer dan een griep. Je kunt er alles aan doen om het te voorkomen en toch besmet raken en je kunt alle voorschriften negeren en het virus niet oplopen. We hebben veel in de hand maar lang niet alles. Lees verder de algemene informatie op deze link en volg de laatste ontwikkelingen over het virus op deze link

Bij besmetting

Als hierboven met volgende toevoegingen

 • Personen die aantoonbaar besmet zijn 2 weken niet op werkplek laten verschijnen. Als thuiswerken een optie is dan dat inzetten. In dit geval mogen alle, enigszins redelijke, werkzaamheden van werknemer verwacht worden
 • Probeer persoonlijk contact tussen niet besmette collega’s en met relaties zoveel als mogelijk te vermijden: als het per mail of telefoon kan dan geniet dat de voorkeur
 • Personen die direct contact hebben gehad met besmet persoon moeten zich telefonisch melden bij de huisarts als ze klachten hebben/krijgen. Eerder heeft geen zin
 • Vermijd niet noodzakelijke “bijeenkomsten” zoals vrijdagmiddagborrels
 • Zolang mensen GEEN symptomen hebben (hoesten EN hoge koorts) en niet aantoonbaar besmet zijn mogen/kunnen ze werken zolang ze zich aan de voorschriften houden. Koorts wordt bestempeld als hoog bij meer dan 38 graden. Onder aantoonbaar besmet wordt verstaan een lab-uitslag van het virologisch onderzoek waaruit blijkt dat persoon besmet is. Wil de werknemer dat niet met de werkgever delen dan kan hij dat aanleveren bij de medisch taakgedelegeerde casemanager van Discare. Die zal dat, indien nodig, met bedrijfsarts bespreken en u adviseren
 • Vermijd contact met risicogroepen (ouderen, mensen met verminderde weerstand en mensen met hart- longaandoeningen)

Tenslotte: ziekmeldingen van medewerkers die zich willen ziekmelden omdat ze denken dat ze besmet zijn hoeven niet geaccepteerd te worden. Pas bij (hoge) koorts en hoesten/benauwdheid of als men aantoonbaar is besmet is het zaak om ze door te verwijzen naar de huisarts of ze te laten bellen met 1 van onze casemanagers via 070-2092700. U mag ons uiteraard ook bellen met de vraag om advies.

Bij twijfels en/of vragen is er ook een speciale Corona-hulplijn van het RIVM : 0800-1351

Terug naar de blogs