Discare Plus

Deze oplossing past goed bij opdrachtgevers die hun medewerkers maximaal willen faciliteren om weer binnen 6 weken aan de slag te gaan. Tot deze periode is de rol van de bedrijfsarts beperkt en kunnen we vanuit Discare direct met de vakgerichte professional aan de slag om verzuim in duur te minimaliseren.

Alle kosten die tot de interventie van de bedrijfsarsts gemaakt worden zitten in het contract inbegrepen. In de praktijk betekent dit dat tot gemiddeld 70% van het verzuim in dit contract voor u zijn afgedekt. Mocht het verzuim langer duren dan 6 weken dan is er sprake van langdurig verzuim en gelden dezelfde tarieven als bij Discare Basis.