HRM Dienstverlening

Verzuimbeheer is niet voldoende om uw bedrijf “gezond” te houden. Onze visie vraagt om het wegnemen van de barrière tussen wel of geen verzuim. Een gezonde organisatie vraagt om zorg voor de medewerker. Vanaf het moment van in diensttreding is er een wederzijdse afhankelijkheid op het goed en gezond kunnen bijdragen aan een succesvol resultaat.

DisCare heeft HR-professionals in dienst die begrijpen dat verzuim het gevolg is van allerlei wel en niet beïnvloedbare oorzaken. Dus investeren en begeleiden we u graag maximaal met kennis en methoden die met verzuim te maken hebben, zowel in de preventieve als reactieve sfeer. U moet hierbij denken aan de volgende diensten:

– Werving en selectie;
– Mediation;
– Cultuur- en leiderschapsonderzoek;
– Coaching;
– Outplacement;
– Arbeidsjuridisch advies.