Het team van Discare

Beata Bakker: Verzuim- en re-integratie specialist

Beata heeft haar sporen op alle werk- en aandachtsgebieden van een arbodienst ruimschoots verdiend. Daar waar ze in het ene dossier een hoofdrol speelt als casemanager kan ze in het andere dossier ook acteren als een coach om de verzuimende medewerker weer “aan de gang” te krijgen. Haar grote kracht is om altijd betrokken te zijn, in welke rol dan ook.

Mireille Verschuur: Verzuim- en re-integratie specialist:
Mireille heeft jarenlange ervaring als HRM Consultant. Mireille is zeer precies en weet voor de werkgever en de werknemer de kansen liggen op snelle re-integratie. Bijt zich vast in lastige situaties en heeft een duidelijke en heldere manier van communiceren. Kan zich goed inleven in beleving van werkgever en werknemer maar gaat de discussie niet uit de weg als dat nodig is voor het dossier.

Rosalien Elshof: Verzuimconsulent

Rosalien heeft ruime ervaring op het gebied van HRM. In haar rol als consulent zal zij een nauwkeurige analyse maken van de ziekmelding om daarna, in overleg, het beleid op deze ziekmelding bepalen. Zij ziet er daarna ook op toe dat beleid wordt gehandhaafd en waar nodig wordt bijgesteld. Daarnaast bewaakt zij de gemaakte afspraken en ziet zij toe op de juiste naleving van de Wet Verbetering Poortwachter.

Jan Noordsij: Keurings- en Bedrijfsarts

Jan heeft zich, naast zijn rol als reguliere bedrijfsarts, ontwikkeld tot een uiterst deskundig en gerenommeerd arts op het gebied van keuringen, vooral op het gebied van duikers- en offshore keuringen. Als bedrijfsarts typeert Jan zich als een arts die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Dit gekoppeld aan zijn no-nonse houding zorgt ervoor dat mensen zich snel op hun gemak voelen tijdens een consult.

Jan Wierda: Arbo-arts

Jan is door zijn lange carrière als arts uitermate bedreven in het (telefonisch) consulteren van verzuimende medewerkers. Schuwt ingewikkelde en complexe ziekmeldingen niet. Met name bij ziekmeldingen met een combinatie van fysieke en mentale componenten is hij in staat om hier de juiste interventie te selecteren voor de betrokkene.

Wouter de Kok: Fysiotherapeut

Wouter is een uiterst pragmatisch en praktisch fysiotherapeut. Geen moeilijke woorden en ingewikkelde diagnoses. Wel praktische en handige oplossingen bij fysieke klachten/ongemakken. Zeker geen zachte heelmeester, wel een hele goede. Vraagt van zijn patiënten om zelf initiatieven te ontplooien ten behoeve van het herstel. Denkt en werk vanuit mogelijkheden en niet vanuit belemmeringen.

Martin Luijendijk: Arbeidsdeskundige

Martin is een uiterst gedreven vakspecialist die zich bijzonder gemakkelijk beweegt in het vaak lastige speelveld tussen werkgever en werknemer. Zijn rapportage en verslaglegging kenmerkt zich door grote precisie en nauwkeurigheid. Het grote voordeel van een door Martin opgeleverd rapport is dat het altijd duidelijkheid schept en nimmer vragen onbeantwoord laat.

 

Victor van der Valk: HRM en Arboconsulent

Vanuit zijn jarenlange ervaring op het snijvlak van HRM en Arbo assisteert hij Rosalien en Beata indien nodig en daarnaast legt hij de link tussen de (externe)arbodienst en de (interne) processen op het gebied van HRM. Daar waar nodig probeert hij de Haarlemmer Olie te zijn tijdens “roestige” situaties met betrekking tot uw medewerkers, ziek of niet. Daarnaast kan hij u adviseren bij het maken en toetsen van de R I & E en de daaruit voortkomende zaken.