Partners

Buiten ons “kernteam” zijn er nog een aantal vakspecialisten verbonden aan Discare:

Gerie van der Lende : ARBO-deskundige, casemanager en lekenbezoeker

Robbert van Brenkelen : Verzuim- en re-integratieadviseur

Joey Rühl : Fysiotherapeut

Peter Noyon : Coach en bedrijfsarts

Jetty Csanky : Bedrijfsarts

Christa Bergmann : (Lifestyle)coach

Erik Tabak: Gecertificeerd Hoger veiligheidsdeskundige

Marlies Lumens : Bedrijfsmaatschappelijk werk

Linne van Straten : (2e spoor) re-integratie coach

Rijndam Arbeidsrevalidatie : specialisten in multi-disciplinaire arbeidsrevalidatie. Klik hier voor meer info.

Edusafe : Specialist op het gebied van bedrijfsveiligheid, totale ontzorging als het gaat om AED, RI&E, BHV en aanverwante zaken. Klik hier voor meer info.