Discare Compleet

Deze contractvorm past bij opdrachtgevers die vooraf willen weten waar ze aan toe zijn. We ontzorgen het volledige verzuimproces. Alle gangbare activiteiten en ondersteuning in het kader van de Wet verbetering Poortwachter worden standaard voor de werkgever uitgevoerd en in de prijs meegenomen. Wij zetten ondersteuning die hiervan afwijkt in na overleg, op basis van nacalculatie.