Arbo dienstverlening

De medewerkers van DisCare onderscheiden zich door een ondernemersgerichte en pragmatische aanpak. Wij voeren geen ingewikkelde gesprekken met medewerkers en leidinggevenden. Wel hanteren wij een aanpak waarbij een zo spoedig mogelijk herstel het uitgangspunt is.

Vanuit een online omgeving waarin u zelf desgewenst ziek- en betermelding kunt verwerken, volgen we het hele proces. Op deze wijze heeft u direct een actueel inzicht in de status en voldoen we aan alle stadia van de Wet verbetering poortwachter.

DisCare onderscheidt zich ten opzichte van andere arbodiensten omdat we denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. In de eerste 6 weken kijken we vanuit specialistisch oogpunt naar uw verzuimende medewerker. We zoeken direct naar de juiste medische discipline om de klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Zo zal er bij rugklachten eerst een diagnose worden gesteld door een fysiotherapeut die de bedrijfsarts adviseert als het verzuim langer gaat duren. Het is gebleken dat meer dan 70% van het verzuim binnen 6 weken herstelt. Waarom zouden we dan in deze fase een bedrijfsarts inzetten?

Ons bedrijfsmodel is net als bij u gericht op preventie. De winst van de organisatie zit bij de inzet van de medewerkers. Dit ziet u ook terug in de gunstige prijsstelling van DisCare. De jaarlijkse kosten houden we laag en wij verantwoorden onze kosten als er sprake is van verzuim. Discare hanteert de volgende contractvormen:

1. DisCare Basis
2. DisCare Plus
3. DisCare Compleet